Już niebawem wyślesz fakturę mailem

Nadchodzą zmiany, które usankcjonują już i tak istniejący stan rzeczy. Minister Jacek Rostowski ma wydać rozporządzenie zezwalające na wysyłanie faktur pocztą elektroniczną.

Do chwili obecnej zdarzało się to już dosyć często. Jednak nie było to w pełni legalne, bo niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów. 20 maja bieżącego roku Najwyższy Sąd Administracyjny wydał wyrok, wedle którego przedsiębiorca miał prawo przesłać fakturę mailem, o ile później dokument ten został wydrukowany i włączony do dokumentacji.

Co prawda polskie prawo nie opiera się na precedensie, jednakże sprawa ta uczyniła istotny wyłom. Powstało zamieszanie wobec tematu i na fali zainteresowania tematem Ministerstwo zdecydowało się wprowadzić zmiany. Będą one nawet szły dalej, bo wraz z wejściem nowego rozporządzenia zniknie obowiązek drukowania faktur. Jak twierdzą prawnicy, obecne zapisy nie określają formy, w jakiej ma istnieć dokument.

The following two tabs change content below.