Limit kredytowy konta osobistego

Co prawda niewiele banków o tym informuje, ale w przypadku większości kont istnieje możliwość przyznania użytkownikowi limitu zadłużenia. To bardzo wygodne rozwiązanie.

Banki promują się różnymi hasłami – darmowe przelewy, duża sieć bankomatów, pakiety ubezpieczeń. Nie wspominają jednak o produkcie, który może klientowi bardzo ułatwić życie. Mowa tu o limicie kredytowym powiązanym z kontem osobistym. Dzięki niemu po jednorazowym dopełnieniu formalności możemy bezproblemowo dysponować dodatkowymi środkami automatycznie udostępnianymi nam, gdy saldo naszego konta osiągnie 0. Również warta docenienia jest elastyczność – bank nie określa sztywnych terminów spłaty. Jedynie należy pamiętać o tym, iż każdy wpływ na konto w pierwszej kolejności pokrywa zadłużenie. Można to uznać za zaletę, gdyż dzięki temu zawsze, gdy odnotujemy jakiś wpływ, spadnie koszt obsługi naszego kredytu.

Jak już było wspomniane, dostęp do środków przysługujących nam z tytułu uruchomienia linii kredytowej jest automatyczny, czyli odbywa się na takiej samej drodze jak inne transakcje związane z kontem. Oznacza to, że zadłużyć się możemy podejmując gotówkę w bankomacie czy dokonując płatności kartą płatniczą. Koszty związane z kredytem to z jednej strony opłata za rozpatrzenie wniosku i postawienie w stan gotowości środków, z drugiej oprocentowanie naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty. Wysokość opłat zależy od banku, ale też rodzaju konta – można się spodziewać, że im ono droższe, tym mniej zapłacimy za obsługę linii kredytowej. Do tego ceny są zróżnicowane zależnie od kalkulacji ryzyka, dlatego też przed skorzystaniem z usługi należy poprosić bank o sporządzenie indywidualnej symulacji.

Decydując się na skorzystanie z tego rozwiązania, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy – limit kredytowy połączony z kontem osobistym wymaga samodyscypliny. Jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze, jak już napisaliśmy, bank nie ustala terminu spłaty, więc musimy sami się zmobilizować, aby stopniowo likwidować zadłużenie. Po drugie natychmiastowy dostęp bez formalności sprawia, że zadłużyć się możemy w każdej sytuacji np. podejmując gotówkę w bankomacie – nawet nie zauważymy, iż już zeszliśmy poniżej zera. Trzeba mieć więc kontrolę nad swoimi finansami.

The following two tabs change content below.