Ludzka wątroba z materiału odzwierzęcego

Mozliwe, że już za kilka lat wszyscy pacjenci, którzy potrzebują przeszczepu wątroby będą mogli otrzymać go bez większych problemów. Nie będą musieli czekać na organ od ludzkiego dawcy.

Wszystko dlatego, że naukowcom z amerykańskiego Uniwersytetu Wake Forest udało się wyhodować pierwszą ludzką wątrobę. Co ciekawe bazą do uzyskania ludzkiego organu była wątroba zwierzęca, którą poddano szeregowi zabiegów. Najpierw z użyciem detergentów wypłukano z niej zbędne komórki. Następnie pozostały szkielet kolagenowy i grupę naczyń krwionośnych wypełniono niedojrzałymi ludzkimi komórkami wątrobowymi. Następnie wszczepiono komórki, które miały pokryć naczynia krwionośne. Tak przygotowany organ zamknięto w bioreaktorze. Wątrobę poddawano w nim działaniu tlenu i substancji odżywczych.

Efekty były niesamowite. Już po tygodniu wątroba zaczęła powoli wypełniać się komórkami ludzkimi i rozpoczęła normalne funkcjonowanie. Na razie to jednak tylko wytwór laboratoryjny. Niewątpliwie daje on jednak nadzieję na to, że w przyszłości mógłby być receptą dla ludzi, którzy oczekują na przeszczep wątroby. Póki tak się stanie naukowcy muszą przeprowadzić jednak szereg doświadczeń z udziałem ludzi. Muszą zbadać, jak narząd zachowywałby się w organizmie człowieka i czy narażony byłby na odrzucenie. Wyniki będą na pewno przełomem w medycynie. Laboratoryjne wątroby mogłyby być także wykorzystywane do testowania leków.