Największe problemy polskich firm

Deloitte przeprowadziła audyt 100 największych spółek. Eksperci sporządzili Listy do Zarządów, w których zostają ujawnione największe bolączki polskich firm.

Najczęściej występujący problem jest związany z podatkami. Większość przebadanych spółek źle księguje usługi konsultingowe i związane z know-how, zaliczają je do kosztów uzyskania przychodu. Do tego częste są braki w dokumentacji potwierdzających wykonanie takich usług, co może stać się przedmiotem obiekcji ze strony skarbówki. Kolejne miejsce zajmował problem wyceny aktywów i pasywów, który może wpływać na obniżenie ratingów firmy przez banki.

Co interesujące, mimo coraz bardziej nowoczesnego wizerunku polskich spółek i związanego z tym nacisku na otwartość i komunikację, aż 65% z nich ma problemy z obiegiem informacji. Pracownicy często skupiają się na gromadzeniu bezwartościowych, oczywistych danych, a do tego interdyscyplinarność i prowadzenie pracy równocześnie w kilku działach powoduje, iż pomijane są wiadomości pochodzące ze specjalistycznych, pracochłonnych raportów.

Wiele firm działa też na granicy prawa. Chodzi tu głównie o praktyki eufemistycznie nazywane „kreatywną księgowością”. Narażają one przedsiębiorstwo na ryzyko sporu z organami skarbowymi. Oprócz tego badane spółki często łamały przepisy z tego względu, iż ich nie znały. Nadążanie za zmieniającym się kodeksem można więc uznać za kolejny ich problem.

The following two tabs change content below.