Outplacement na polskim rynku

Zdarzają się sytuacje, w których nawet duże firmy i korporacje są zmuszone do redukcji zatrudnienia. Najczęściej dotyka ona znacznej grupy pracowników, a nie pojedynczych przypadków.

W takich okolicznościach przeprowadzenie procesu zwolnień jest czasochłonne, a pracodawca nie jest w stanie każdemu z osobna poświęcić czas na wyjaśnienie zaistniałej sytacji. Coraz częściej więc kierownictwo firmy decyduje się na skorzystanie z usługi outplacementu.

Czym jest outplacement?

Outplacement to tzw. zwolnienie monitorowane, które w Stanach Zjednoczonych jest stosowane od długiego czasu. W Polsce to jeszcze nowość, którą stosują najczęściej przedsiębiorstwa z dużych miast. Jego najważniejszą zaletą jest fakt, że wokół zwalnianego pracownika buduje się poczucie bezpieczeństwa i przywraca mu się grunt pod nogami. Firmy świadczące usługi w zakresie outplacementu nie tylko wyjaśniają pracownikom powody zwolnienia, ale także pomagają się im z nowym stanem rzeczy uporać.

Korzyści outplacementu

Dlatego w spotkaniach odbywających się w ramach outplacementu biorą udział zarówno psychologowie, jak i rekruterzy:

  1. Zadaniem pierwszych jest udzielenie wsparcia psychicznego ososbom, które właśnie straciły posadę. Psychologowie mają motywować do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i zapobiegać wykluczeniom.
  2. Rolą drugich jest pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Nie chodzi tylko o podbudowę teoretyczną, ale także o zajęcia praktyczne. Warsztaty prowadzone przez zawodowych rekruterów dotyczą zasad tworzenia profesjonalnego CV, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także wspólnego przeglądania ogłoszeń o pracę. Wszystkie te działania mają na celu pomoc w znalezieniu nowej, satysfakcjonującej pracy. 

Programy outplacementu mogą trwać nawet kilka miesięcy. Nie zawsze od razu zapewniają zwalnianym nowe stanowisko w innej firmie. Mimo tego są coraz bardziej doceniane. Firmy korzystające z usług outplacementu okazują w ten sposób swój szacunek do pracowników. Niewątpliwie dbają w ten sposób także o swój wizerunek. Pracownicy z kolei w trudnym dla nich momencie nie zostają pozostawieni sami sobie, mają więc szansę uniknąć zagrożeń wynikających z nagłego bezrobocia. Dzięki takim programom relacja na linii pracodawca – pracownik w warunkach zagrożenia staje się bardziej cywilizowana.