Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Rejestrowanie spółki z o.o. w jeden dzień?

Rząd zapowiada, że od 1 stycznia 2012 roku zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prostsze i szybsze. Wszystkie formalności będzie można załatwić w jeden dzień.

Ułatwieniem ma być bowiem wprowadzenie możliwości rejestracji internetowej. Wpis do KRS będzie równoznaczny z wypełnieniem formularza uproszczonej umowy spółki zamieszczonego w internecie i zatwierdzeniem go podpisem elektronicznym.

Obecnie, w myśl przepisów z 2009 roku, rejestracja następuje w sądzie rejestrowym na zasadach tzw. jednego okienka. Wymagane jest posiadanie odpowiednich wniosków i kompletu dokumentów. Niezbędne są: formularz rejestracyjny KRS-W3 oraz załączniki – formularz informujący o wspólnikach KRS-WE, formularz z danymi na temat zakresu działalności KRS-WM oraz formularz zawierający opis osób uprawnionych do reprezentowania spółki KRS-WK. Po wypełnieniu wszystkich dokumentów podpis za każdym egzemplarzu złożyć muszą wszyscy wspólnicy.

Przy rejestracji konieczne jest również złożenie oryginalnych dokumentów:

– notarialnie sporządzonej umowy zawarcia spółki,

– spisu wspólników,

– informacji o wniesionym wkładzie przez każdego z udziałowców,

– wzory podpisów wspólników oraz osób upoważnionych do reprezentowania spółki  z urzędowym potwierdzeniem ich autentyczności,

– potwierdzenie powołania poszczególnych organów spółki,

– wniosek o przyznanie nr REGON,

– zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego,

– wyznaczenie płatnika składek.

Obecnie zgodnie z prawem potwierdzenie wpisu do ewidencji powinno zająć najwyżej 3 dni. W teori jednak na wydanie decyzji przedsiębiorcy czekają często od 7 do 14 dni.