Towarzyskie relacje zwiększają nasz mózg?

Badacze z Harvard Medical School odkryli, że osoby towarzyskie mają większe ciało migdałowate w mózgu, niż ich mniej rozrywkowi koledzy. Wnioski z badań na łamach „Nature Neuroscience”.

Najnowszy numer cenionego w branży naukowej pisma „Nature Neuroscience” zawiera bardzo ciekawe wnioski z badań, jakie przeprowadziła Lisa Feldman (Harvard Medical School) i jej współpracownicy. Podczas prowadzonych testów poproszono wyselekcjonowaną grupę ochotników o wypełnienie m.in. ankiety, w której pytano ich o ilość posiadanych znajomych, kontakty na portalach społecznościowych i poziom zaawansowanych relacji towarzyskich. Okazało się, że osoby, które zadeklarowały zdecydowanie wyższą niż inni sieć posiadanych przez siebie kontaktów towarzyskich – mają większe ciało migdałowate mózgu.

Samo ciało migdałowate odpowiada bezpośrednio za skupienie ludzkich emocji i umiejętność radzenia sobie w nawiązywaniu kontaktów, co przekłada się bezpośrednio na jakość życia i większe szanse rozwoju osobistego. Ciało migdałowate, co trzeba tu zaznaczyć – nie odpowiada za zdolność do zapamiętywania nowych informacji (uczenia się), ale samo w sobie jest niezwykle ważnym elementem naszego mózgu.

Wyniki badań będą jeszcze powtarzane i sprawdzane, bo nie jest pewne czy ciało migdałowate zwiększa się wraz z poszerzeniem się listy naszych znajomych, czy tez jego rozmiar jest efektem tzw. interakcji społecznych.