Ubezpieczenie od niedołężności w 2020 roku

Polskie społeczeństwo się starzeje. Stąd państwo ponosi coraz większe koszty związane z opieką nad seniorami. Partia rządząca chce uregulować prawnie tę kwestię.

Obecnie każdy, kto przekroczył 75 roku życia otrzymuje od państwa zasiłek pielęgnacyjny. W myśl przygotowywane nowej ustawy, miałoby się to zmienić. Od 2020 roku miałyby go otrzymywać wyłącznie osoby niesprawne. Pieniądze na ten cel gwarantowałby nowa składka obowiązkowa na ubezpieczenie opiekuńcze. Plan zakłada, że stanowiłaby ona 1 proc. kwoty miesięczego wynagrodzenia.

Osoby starsze potrzebujące stałej opieki dostawałyby od państwa pieniądze w postaci czeków, które mogłyby być wykorzystane wyłącznie na opłacenie szeregu usług pielęgnacyjnych. Rok 2020 jest datą nieprzypadkową. W tym roku w wiek seniorski wejdzie powojenne pokolenie wyżu demograficznego.