UKW otwiera nowy kierunek – Humanistyka 2.0

ukw bydgoszcz logo

Humanistyka nie ma ostatnio dobrej prasy. Z punktu widzenia rynku pracy wydaje się być ślepy zaułkiem. Jednak na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mają na nią pomysł.

Już tej jesienie uniwersytet otworzy nowy kierunek o zagadkowej, ale chwytliwej nazwie „Humanistyka 2.0„. Program studiów ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy, a jego celem jest zmodyfikowanie humanistycznej edukacji tak, aby dawała ona szanse na zatrudnienie.

Obecnie pracodawcy szukają osób, które studiowały nauki ścisłe, inżynierów, informatyków. Humanistów postrzegają jako pozbawionych praktycznych umiejętności. Jednocześnie coraz częściej dostrzegany jest problem braku tzw. umiejętności miękkich u ludzi z technicznym wykształceniem. Być może program obowiązujący na Humanistyce 2.0 pozwoli połączyć informatyka z humanistą.

Na pomysł utworzenia nowego kierunku wpadł literaturoznawca, Mariusz Zawodniak. Jego celem jest zdjęcie z humanistyki odium bezużyteczności. Absolwenci Humanistyki 2.0 wiedzę humanistyczną połączą z umiejętnościami z zakresu informatyki. Daje to szansę na zniwelowanie głównego problemu tego typu wykształcenia, które jest niemal w całości teoretyczne, nie daje zaś żadnych praktycznych biegłości. Dzięki znajomości programowania nowi humaniści będą mogli wdrażać w życie swoje pomysły.

Czy to wypali? Pomysł sprawia wrażenie dobrze dopasowanego do realiów rynku pracy. Wystarczy spojrzeć na cztery specjalizacje dostępne w ramach nowego kierunku:

  • (e-)pisarstwo i edytorstwo komputerowe
  • dziennikarstwo internetowe i social media
  • społeczeństwo informacji i cyfryzacji
  • badanie i projektowanie gier

Tak wyprofilowana edukacja pozwoli dostosować się do zapotrzebowania w branżach, które obecnie bardzo dynamicznie się rozwijają.

[źródło informacji: humanistyka2.pl]

The following two tabs change content below.