Ustawa deweloperska zmieni rynek nieruchomości?

Ustawa deweloperska zmieni rynek nieruchomości

Prawo dotyczące nieruchomości zmienia się na korzyść kupujących. 29 kwietnia 2012 roku zaczyna obowiązywać ustawa deweloperska, która zwiększa bezpieczeństwo transakcji na rynku pierwotnym. Nowe prawo nie działa jednak wstecz i nie dotyczy inwestycji, które zostały wystawione na sprzedaż przed końcem kwietnia.

Najważniejszym zapisem w ustawie deweloperskiej jest ten regulujący tryb sfinalizowania transakcji. Chętni do zakupu mieszkania będą wpłacali środki na pokrycie inwestycji na rachunek powierniczy, a nie jak do tej pory na konto dewelopera. W ten sposób pieniądze, stanowiące często oszczędności życia, nie będą zagrożone i nie przepadną, gdy budowa nie dojdzie do skutku. W zależności od rodzaju umowy, banki, w miarę postępów inwestycyjnych, będą przekazywały deweloperowi odpowiednią część wpłat albo deweloper otrzyma całą kwotę dopiero, kiedy przeniesie prawa do własności lokalu na kupującego.

Kolejnym paragrafem na korzyść nabywców jest obowiązek zawierania umów przedwstępnych w formie notarialnej. Koszty dzielone mają być dzielone po równo między deweloperem i jego klientem. Dzięki temu rozwiązaniu, jeśli firma nie wywiąże się z umowy, o przyznaniu praw własności do lokalu będzie decydował sąd. Jeśli firma deweloperska nie wywiąże się z umowy, klient bez konsekwencji będzie mógł od niej odstąpić.

To nie koniec nowości. Z wejściem przepisów w życie, klient firmy deweloperskiej wyposażany będzie w szczegółowe informacje o jej działalności oraz o samej inwestycji. Deweloper będzie miał obowiązek zapoznania go z planem zagospodarowania przestrzennego przyległego budynkowi terenu, a w związku z tym będzie musiał udzielić informacji na temat planowanych inwestycji w sąsiedztwie. Szczególnie rzecz dotyczy infrastruktury, która mogłaby wpłynąć na niekorzystnie na komfort nabywcy.