ZUS kończy współpracę z Pocztą

Niebawem w Łodzi i Trójmieście ruszy pilotażowy program, który będzie miał na celu zachęcenie emerytów do rezygnacji z pośrednictwa Poczty przy wpłacaniu świadczeń.

Oznaczałoby to, iż listonosze przestaną roznosić emerytury. Celem tego działania jest obniżenie kosztów. Z rozliczeń gotówkowych korzysta 46% emerytów i rencistów. Łączny koszt obsługi takich wypłat to dla ZUS 288 milionów złotych straty. Plan jest taki, aby w ciągu trzech lat zredukować tę liczbę ponad dwukrotnie.

W akcji pilotażowej udział wezmą Bank Pocztowy i Bank Handlowy. Procedury założenia bezpłatnego konta zostały maksymalnie uproszczone tak, aby ułatwić życie osobom, dla których często będzie to pierwszy rachunek rozliczeniowy w życiu. Zyska nie tylko ZUS (redukcja kosztów), ale też sami emeryci. Przestawienie się na transakcje bezgotówkowe będzie dla nich bezpieczniejsze i ograniczy chociażby liczbę kradzieży prowokowanych tym, iż dotychczas wielu starszych ludzi swoje oszczędności trzymało w domu.

W akcję zostaną także zaangażowani listonosze. Dostarczą klientom ZUS-u ulotki z informacjami oraz zostaną przeszkoleni tak, aby mogli udzielić niezbędnych wyjaśnień. Co interesujące, konto oferowane przez Bank Handlowy będzie dopuszczało możliwość, aby część świadczeń nadal trafiała do klientów gotówką, dostarczona przez roznosiciela poczty (bezpłatnie, mimo że dotychczas koszt tej usługi wynosił 5 złotych).

The following two tabs change content below.