Zyski Orange coraz mniejsze?

logo Orange

Orange, jedna z największych spółek telekomunikacyjnych działających na polskim rynku, opublikowało dane dotyczące wyników finansowych odnotowanych w ubiegłym roku. Okazały się one być niższe od prognoz analityków. Od początku stycznia do końca grudnia 2013 r. przychody Orange spadły o 8,6% w porównaniu do wcześniejszego roku. Jeszcze gorzej wyglądają odczyty na temat zysków netto. W 2013 r. spadły one o 65,6% rok do roku, z poziomu 855 milionów złotych do 294 milionów złotych.

Twierdzi się, że gorsza sytuacja finansowa Orange była związana głównie z przeprowadzanymi przez nią w ubiegłym roku pracami restrukturyzacyjnymi. Duże znaczenie miało obniżenie kosztów kończenia rozmów telefonicznych. Ta jedna zmiana miała wyjątkowo negatywny wpływ na ogół przychodów spółki. Bez uwzględniania w szacunkach tej modyfikacji wyliczono, że zyski Orange w ubiegłym roku obniżyły się tylko o 3,7%. Przy zachowaniu takiego odczytu, byłby to rezultat lepszy o 0,4% niż w roku 2012, gdy przychody spadły o 4,1%.

Mimo kiepskich informacji na temat przychodów, jakie spółka odnotowała na przestrzeni całego 2013 r., jej prezes Bruno Duthoit jest spokojny i nie ma obaw dotyczących sytuacji finansowej prowadzonej przez siebie jednostki. Podkreśla, że spadek zysków to wynik wielu zmian, które jednak zostały wprowadzone po to, żeby finalnie doprowadzić do ożywienia działalności komercyjnej Orange. Zakłada się zatem, że gorsze wyniki w roku poprzednim przełożą się na lepsze dane za rok bieżący.

Prezes spółki dodał również, że analitycy nie spodziewają się żadnych większych zmian na polskim rynku telekomunikacyjnym, a to oznacza, że pozostanie on mocno konkurencyjny. To natomiast jest pozytywne dla poszczególnych jednostek, które mają bezustanną motywację do optymalizowania świadczonych przez siebie usług. Korzystny wpływ konkurencyjności jest szczególnie widoczny w przypadku dużych spółek o ugruntowanej pozycji, a taką jednostką jest właśnie Orange.

Po publikacji danych na temat ubiegłorocznych osiągnięć finansowych Orange, akcje spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zaczęły drożeć. Przez 2 dni zdecydowanie dominowały nad akcjami innych jednostek gospodarczych. Niemniej jednak, zaraz później zaczęła się realizacja zysków przez akcjonariuszy, co sprawiło, że przez kilka kolejnych dni walory Orange traciły na wartości.