Dlaczego uczniowie tracą koncentrację?

Szkoła zdjęcie

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej zbadali powietrze w kilkunastu szkołach. Ich badania potwierdziły to, o czym niestety zapomina większość nauczycieli – w salach lekcyjnych występuje zbyt duże stężenie dwutlenku węgla.

Badania były przeprowadzane od wiosny 2011 roku. W każdej z kilkunastu placówek edukacyjnych (gimnazja i szkoły podstawowe) poddano analizie powietrze w dwóch salach lekcyjnych. Wyniki były jednoznaczne – normy zanieczyszczenia powietrza są przekraczane w większości przypadków.

Problem dotyczy głównie dwutlenku węgla, którego stężenie rośnie w trakcie trwania zajęć i już w ich połowie mocno przekracza normę. Norma ta to 1 tysiąc ppm (parts per milion, parametr służący do wyrażania stężenia rozcieńczonych roztworów chemicznych), zaś w szkolnych pomieszczeniach po 20 minutach stężenie dwutlenku węgla potrafi przekroczyć 3 tysiące ppm. Przyczyną jest niewystarczająca wentylacja, której wydajność jest jeszcze mniejsza w placówkach, gdzie wymieniono okna na plastikowe, jako że są one bardzo szczelne. Efekt przebywania w takim pomieszczeniu to przemęczenie oraz kłopoty z koncentracją. Wietrzenie sal lekcyjnych będzie więc korzystne nie tylko dla uczniów, ale również dla samych nauczycieli, którym łatwiej będzie utrzymać zainteresowanie uczniów prezentowanym materiałem.

[żródło: gazeta.pl]

The following two tabs change content below.