Expose Donalda Tuska

expose Donalda Tuska

Πρωθυπουργός της Ελλάδας (Flickr)

Podczas dzisiejszego (12 października) wystąpienia w Sejmie, premier Donald Tusk wygłosił swoje „drugie expose”. Nakreślił w nim strategię rządu na najbliższy okres.

Premier poruszył kilka istotnych spraw, które w ostatnim czasie najbardziej rozgrzewały atmosferę wokół polskiej polityki. Mówił m.in. o odprowadzaniu składki ZUS od tzw. umów śmieciowych, polityce prorodzinnej oraz perspektywach dla wydobycia gazu łupkowego.

Najważniejsze deklaracje z expose Donalda Tuska:

  • Premier sprzeciwia się ozusowaniu umów śmieciowych. Deklaruje zrozumienie dla trudnej sytuacji wielu Polaków i nie chce, aby w najbliższych dwóch latach rząd podejmował jakiekolwiek decyzje mogące pogorszyć stan rodzimego rynku pracy. Zapowiedział, że nie ugnie się przed presją związków zawodowych.
  • Propozycją z zakresu polityki prorodzinnej jest przedłużenie urlopów macierzyńskich z 6 do 12 miesięcy. Matkom biorącym półroczny urlop będzie przysługiwało 100% pensji, zaś decydującym się na pełny rok – 80%. Premier projekt ten określił mianem rewolucyjnego, jako że wcielenie go w życie sprawiłoby, iż młode matki w Polsce mogłyby liczyć na najdłuższe urlopy w Europie.
  • W 2013 roku na przedszkola zostanie przeznaczone dodatkowe 320 milionów złotych. Premier ocenia, iż w 2015 roku problem dostępności miejsc w przedszkolach zostanie całkowicie rozwiązany.
  • Na dniach rząd przedstawi projekt ustawy ws. gazu łupkowego. Tusk ma nadzieję, iż w dyskusji nad nią wezmą udział wszystkie siły polityczne, jako że dotyczyć ona będzie bezpieczeństwa energetycznego i finansowego wszystkich Polaków. Rząd szacuje, iż poziom inwestycji spółek Skarbu Państwa do 2016 roku osiągnie pułap 50 mld zł.
  • W latach 2013-2015 na modernizację kolei zostanie przeznaczone 30 mld zł, w tym w przyszłym roku będą ogłoszone przetargi na nowy tabor.
  • Program budowy dróg krajowych i autostrad będzie kontynuowany. Na ten cel w latach 2013-2015 rząd przeznaczy 43 mld zł.
The following two tabs change content below.