Komputer wyczulony na sarkazm!

W Izraelu powstał właśnie program, który rozumie ludzkie emocje. Na razie wyspecjalizowany jest w odczytywaniu sarkazmu, ale za to udaje mu się to z dużą skutecznością.

Przełomowy program napisał Ari Rappoport z Hebrew University of Jerusalem. Jego aplikacja została stworzona w celu rozumienia sarkazmu poprzez język tekstu pisanego. Efekt końcowy jest wyjątowo zaskakujący.

Odczyty programu testowano porównując je z odczuciami ludzi, dotyczącymi zawartości dawki sarkazmu we wskazanym tekście. Ochotnikom czytano próbki opisów produktów handlowych i losowo wybrane wpisy z portali społecznościowych. Badani musieli wskazać, w których tekstach wyczuwają sarkazm.

Wyniki ludzi i komputera są zaskakująco zbieżne. Te uzyskane przez algorytm zgadzały się z uwagami ochotników w 77 procentach dla opisów produktów i w aż 83 procentach – dla wpisów z portalu społecznościowego.