Koniec pieniędzy unijnych dla szpitali

Polskie szpitale w wielu miastach mają zaniżone standardy, wykazują dramatyczne braki w profesjonalnym sprzęcie i ogólnym wyposażeniu. Żeby to zmienić z chęcią korzystają z funduszy unijnych.

Jak się okazuje jednak unijna kasa z środkami przeznaczonymi na modernizację i wyposażanie szpitali jest już prawie pusta. Kończą się fundusze przeznaczone dla tych placówek do 2013 roku. A  szpitale nie zrealizowały nawet 50 procent swoich potrzeb. Może to zdecydowanie utrudnić rządowe założenia. Ich planem jest, by służba zdrowia osiągnęła wyższe standardy funkcjonowania do 2014 roku. Teraz widaomo już, że nie uda się tych życzeń zrealizować. Na pewno nie bez pomocy unijnych środków, tym bardziej, że duża część szpitali obecnie tonie w długach.

Na kolejne pieniądze służba zdrowia musi czekać do 2014 roku. Można się zatem spodziewać, że przez 3 lata w szpitalach nie zmieni się nic.