PiS debatuje o służbie zdrowia

pis służba zdrowia

Fotos Gov/Ba (Flickr)

8 października odbyła się kolejna debata PiS-u z cyklu „Alternatywa”. Tym razem rozmawiano o służbie zdrowia.

W trwającym dłużej niż 4 godziny spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób z różnych środowisk, w tym prezes Jarosław Kaczyński. W trakcie debaty poruszano szereg tematów związanych ze służbą zdrowia. Najważniejsze z nich to:

  • Likwidacja NFZ lub zmiana zasad funkcjonowania Funduszu. Panowała zgoda co do tego, że obecnie NFZ nie spełnia swojej roli. Proponowane rozwiązania były różne: od decentralizacji, po całkowitą likwidację. Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia Zielonogórskiego wskazywała na konieczność rozwoju medycyny rodzinnej. Obecnie finansuje się głównie medycynę naprawczą. Lekarze nie mają możliwości pełnego wykorzystania swoich umiejętności, w skutek czego do szpitali trafiają pacjenci już poważnie chorzy, których leczenie jest bardzo kosztowne. Taki model działania jest mało ekonomiczny.
  • Zmiana zasad finansowania służby zdrowia. Grzegorz Opala (minister zdrowia z gabinetu Buzka) wyjaśnił, że początkowo kasy chorych miały budżet 23 miliardy złotych. Obecnie jest on niemal trzykrotnie wyższy, a problemy się nie zmieniły. Dowodzi to, iż niewydolność służby zdrowia jest wynikiem złej dystrybucji pieniędzy, a nie ich braku. Wśród propozycji rozwiązań pojawiła się perspektywa zlikwidowania Funduszu i finansowania służby zdrowia bezpośrednio z budżetu.
  • PiS zaproponował stworzenie regionalnych sieci szpitali. Placówki ściśle by ze sobą współpracowały, oferując wszystkim równy dostęp do usług medycznych.
The following two tabs change content below.