Polacy znów ruszą do Wielkiej Brytanii

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że równolegle z falą emigracji do Niemiec trwać będzie kolejna emigracja do Wielkiej Brytanii. Na Wyspach Polacy łatwo otrzymają świadczenia socjalne.

1 maja 2011 roku Niemcy i Austria otwierają swoje rynki pracy dla państw UE z Europy Wschodniej. Także 1 maja 2011 roku w Wielkiej Brytanii zaczną obowiązywać zmiany w świadczeniach dotyczące imigrantów. Otrzymanie zasiłku będzie dużo prostsze niż dotychczas. Wszystko dletego, że 30 kwietnia 2011 roku skończy się w Wielkiej Brytanii siedmioletni okres przejściowy dla krajów, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 roku.

Dzięki temu Polacy, a także Litwini, Słowacy i Węgrzy będą mogli m.in. wystąpić o zasiłek mieszkaniowy, wnioskować o obniżenie podatku lokalnego od nieruchomości, albo ubiegać się o 65 funtów tygodniowo z urzędu pracy bez większych formalności. Jedynym warunkiem do otrzymania danych świadczeń będzie udowodnienie zaledwie trzymiesięcznego pobytu na Wyspach, ubiegający się o świadczenia nie będzie musiał przedstawiać żadnych dowodów zatrudnienia.

Obecnie przyznawanie świadczeń dla imigrantów odbywało się na bardziej rygorystycznych zasadach. Przede wszystkim uzyskanie pomocy było możliwe dopiero po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy i legalnym przepracowaniu pełnego roku.

Nowe regulacje to nowa szansa dla Polaków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z długotrwałego bezrobocia. W 2004 roku powód wyjazdu był taki sam. W ostatnich latach jednak kryzys finansowy mocno dał się we znaki Brytyjczykom i mieszkającym na wyspach Polakom. To zapoczątkowało serię powrotów. Być może więc w maju 2011 będziemy mieli do czynienia z wielkim powrotem Polaków na Wyspy.