Pracodawca zapłaci za Twoje okulary

Jeśli spędzasz przy komputerze przynajmniej połowę czasu pracy, a Twój wzrok nie jest najlepszy – powinieneś nosić okulary korekcyjne. Część ich kosztu poniesie pracodawca.

Jeśli Twój charakter pracy wymaga ciągłej pracy przed monitorem, a lekarz na badaniu profilaktycznym orzeknie, że masz wadę wzroku i powinieneś nosić okulary lub szkła kontaktowe – firma, w której pracujesz ma obowiązek Cię w nie wyposażyć. Badania profilaktyczne przeprowadzane są co 4 lata. Jednak, jeśli zauważysz, że Twoja ostrość widzenia się pogarsza, możesz wystąpić z prośbą o skierowanie Cię na takie badania wcześniej.

Szczegóły dofinansowania kosztów szkieł korekcyjnych każda firma ustala indywidualnie, a zapisy jej dotyczące powinny znaleźć się w regulaminie pracy. Najczęściej określają one górną granicę pokrywanych wydatków a także przebieg procesu refundacji.