Pytania zakazane na rozmowie o pracę

Ludzie zajmujący się rekrutacją pracowników gotowi są na wszystko, by w ciągu krótkiej rozmowy jak najbardziej sprawdzić kandydata. Nie wahają się nawet przed tym, czego zabrania kodeks pracy.

Stąd też na rozmowach kwalifikacyjnych padają najróżniejsze, dziwne pytania, często dotyczące życia osobistego. A tych kodeks pracy zakazuje, w sprzeczności z nimi stoją także przepisy zakazujące dyskryminacji w miejscu pracy. Jak więc kandydat powinien zachować się, kiedy stanie przed jednym z nich?

Oczywiście, nie będzie musiał udzielić odpowiedzi. Jak jednak wyjść z takiej niezręcznej sytuacji bez szwanku, nie przekreślając szans na zatrudnienie? Najważniejsza w tego typu nerwowych momentach jest asertywność. Odmowa udzielenia odpowiedzi na pytania ingerujące z życie osobiste powinna być stanowcza (wsparta prawem, jakie daje kodeks pracy), ale zachowana w życzliwym tonie. Kandydat nie powinien się oburzać lub nie powinien dać po sobie poznać zdenerwowania. Musi wziąć pod uwagę, że większość specjalistów human resources od chwili przywitania rozmówcy, prowadzi z nim grę.

Obecnie rozmowy kwalifikacyjne oprócz potwierdzenia umiejętności i predyspozycji zawodowych kandydata, mają na celu sprawdzenie jego odporności na stres czy zweryfikowania cech niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dlatego też w niewygodnych sytuacjach nie liczy się odpowiedź, a sposób, w jaki została ona udzielona.

Choć pytania osobiste są podczas rekrutacji niedozwolone, pracodawcy często nie mają oporów, by wprowadzić je w rozmowę. O co nie wolno im pytać? O wszystko, co wykracza poza życie zawodowe, czyli o:

  • poglądy polityczne,
  • wyznanie,
  • orientację seksualną,
  • plany macierzyńskie,
  • rodzinę i jej życie zawodowe,
  • stan konta.

Kandydat nie powinnien więc bać się odmówić odpowiedzi na nie. W większości przypadków szczera odpowiedź może się odbić na jego niekorzyść. Może ukazać go jako osobę uległą, która w przyszłośći może mieć kłopoty z zachowaniem poufnych informacji o firmie. Osoby pewne swoich umiejętności i kompetencji z pewnością nie zaszkodzą sobie, jeśli unikną odpowiedzi na powyższe pytania.