Unia Europejska walczy z papierosami

Papierosy są niezdrowe. To wiadomo. Palimy je jednak z pełną świadomością i ponosimy konsekwencje swojego zachowania. Niedługo jednak papierosy będą kusiły nas mniej.

A zadba już o to Komisja Europejska, która wspierana przez Światową Organizację Zdrowia ma zamiar wprowadzić nowe regulacje, w wyniku których papierosy będą jak trawa. Zaznaczmy od razu, że trop prowadzący do substancji odurzających jest mylny. Papierosy będą jak trawa, ponieważ zostaną im odebrane wszelkie właściwości smakowe i zapachowe. Co więcej zostaną odarte z dotychczasowych opakowań i wrzucone to zunifikowanych pudełek.

To według UE ma skutecznie zniechęcić Europejczyków do palenia i w rezultacie poprawić ich stan zdrowia. Zdaniem przeciwników pomysłu Komisja Europejska zdaje się jednak nie zauważać drugiej strony medalu. Takie restrykcje mogą byc przyczyną, i to jest bardzo prawdopodobne, że wzrośnie przemyt papierosów lepszych jakościowych spoza Unii Europejskiej. A to będzie już miało konsekwencje niekorzystne społecznie i gospodarczo. Zmniejszą się wpływy do budżetu państwa. Pracę może też stracić spory odsetek plantatorów.