Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

87% zatrudnionych nie cieszy się swoją pracą

lenistwo

Na całym świecie niewielu jest ludzi, którzy byliby zadowoleni ze swojej pracy. Dane zebrane przez Instytut Gallupa w latach 2011-2012 wskazują, że aż 87% spośród pracowników nie przykłada się do wykonywania służbowych obowiązków. Oznacza to, że tylko 13% osób na całym świecie można uznać za dobrych pracowników. Jeszcze bardziej niepokojące są dane na temat osób, których praca jest zupełnie bezproduktywna. Stanowią oni ¼ spośród wszystkich przebadanych pracowników. 64% zatrudnionych to osoby, które lekceważą pracę, ale wyłącznie w stopniu umiarkowanym. 

Chociaż dane opublikowane przez Instytut Gallupa są bardzo przygnębiające, szczególnie z perspektywy pracodawców, to jednak okazuje się, że i tak były to rezultaty lepsze od uzyskanych poprzednim razem. W latach 2009-2010 zaledwie 11% pracowników z całego świata pracowało efektywnie, sumiennie przykładając się do powierzanych im zadań. Mimo wszystko, poprawa sytuacji daje nadzieję na to, że choć stopień polepszenia jest niewielki, to jednak proces ten będzie postępował i być może, za kilka lat odsetek przykładających się do powierzonych im obowiązków wzrośnie nawet do 20% lub przekroczy ten poziom.

Instytut Gallupa sprawdził też, w jakim stopniu swoją pracą przejmują się mieszkańcy konkretnych krajów. Pozwoliło to ustalić, że do swoich służbowych zadań najbardziej przykładają się mieszkańcy Ameryki Północnej. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie w swoją pracę angażuje się aż 29% zatrudnionych. Jeżeli chodzi o pracowników, którzy w stopniu dużym zaniedbują obowiązki, to stanowili oni zaledwie 18% spośród wszystkich osób mających pracę. Poza tym, ponad 20% pracowników dbających o dobre efekty swojej pracy odnotowano w Australii, Nowej Zelandii, a także w większości krajów Ameryki Południowej.

Najmniejsze zaangażowanie w pełnienie obowiązków służbowych wykazują mieszkańcy Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej. Pracownicy, którym zależy na dobrych wynikach stanowią tam tylko 6% spośród wszystkich zatrudnionych. Lekceważący stosunek do pracy ma natomiast przeważająca część podwładnych, przy czym aż 35% pracowników przyznaje się do zupełnego braku zaangażowania w pracę. Według firmy Sedlak & Sedlak, w Polsce obowiązki lekceważy 15% zatrudnionych, a ok. 25% Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy.