Qumak zinformatyzuje służbę zdrowia

Qumak

Wiemy już, kto zinformatyzuje polską ochronę zdrowia. Wybraną spółką jest Qumak. Przedsiębiorstwo podpisało dwie umowy z medycznym parkiem naukowo-technologicznym Data Techno Park. Opiewają one łącznie na 144,8 miliona złotych. Projekt uważany jest za największe tego typu przedsięwzięcie w naszej części kontynentu. Realizacja całego projektu możliwa będzie dzięki dofinansowaniom przyznanym Polsce przez Unię Europejską.

Zgodnie z zapisami obu zawartych umów, Qumak zobowiązał się do stworzenia infrastruktury informatycznej pozwalającej na unowocześnienie ochrony zdrowia, a także do zapewnienia oprogramowania niezbędnego przy świadczeniu usług informatycznych w zakresie e-zdrowia. Obejmuje to nie tylko podstawowe czynności dokonywane przy pomocy internetu, ale również specjalistyczne aplikacje on-line usprawniające pracę służby zdrowia. Jednym z takich narzędzi jest Informatyczna Platforma Biomedyczna IP-BioMed. Została ona stworzona w taki sposób, aby spełniała wszystkie najważniejsze wymagania przedsiębiorstw biomedycznych. Firmy działające w branży medycznej będą mogły m.in. tworzyć medyczne oraz statystyczne, multimedialne bazy danych. Ułatwią one także przechowywanie danych osobowych poszczególnych pacjentów.

Quamak ma zająć się przygotowaniem tychże usług, jak również ich prawidłowym wdrożeniem. Wszystkie te działania mają dotyczyć Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP we Wrocławiu. Niemniej jednak, uważa się, że będzie to dopiero początek działań na większą skalę. Wrocławskie Centrum Przetwarzania Danych DTP będzie jednym z najważniejszych kroków do stworzenia ogólnokrajowego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia.

Już teraz mówi się, że wrocławskie Medyczne Centrum Przetwarzania Danych będzie najnowocześniejszym centrum e-zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej mimo, że upłynie jeszcze trochę czasu, zanim zostanie ono oddane do użytku. Według obustronnych ustaleń, na zrealizowanie pierwszej części zamówienia wykonawca ma aż 160 dni od momentu podpisania umowy. Wartość tych pierwszych działań została wyliczona na 67,95 miliona złotych. Jeżeli natomiast chodzi o drugą część przedsięwzięcia, to ma ona zostać ukończona do 15 listopada tego roku. Jej wartość określono na 76,87 miliona złotych.

The following two tabs change content below.

Daniel Kurylak

Daniel Kurylak (1976), z zawodu front end developer, z zamiłowania rowerzysta, kolekcjoner znaczków, warszawiak i internauta. Fascynują go nowe technologie oraz wszystko co związane z Internetem. Dni upływają mu na wykonywaniu zleceń, obserwowaniu tego, co się dzieje w sieci oraz pisaniu artykułów.