Bardziej ufamy SKOK-om niż bankom

SKOK logo

Z wyników najnowszych badań Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy bardziej niż bankom ufają firmom finansowym , które nie są kontrolowane przez państwo

Jest to sygnał dla KNF, że klienci firm finansowych niezbyt dużą wagę przywiązują do działań komisji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego. SKOK-i i inne instytucje znajdujące się na tzw. liście ostrzeżeń publicznych KNF, będącej wykazem instytucji nie podlegających nadzorowi regulatora, cieszą się wśród Polaków większym zaufaniem niż banki. Ufa im 85%, a kasom oszczędnościowo-kredytowym aż 91%. Nie oznacza to jednak, iż banki przeżywają w Polsce kryzys zaufania. 76% osób deponujących w nich swoje oszczędności uważa je za całkowicie bezpieczne. Są przekonani, że nawet w razie upadłości, bez problemu odzyskają swoje pieniądze.

Na duży poziom zaufania ma wpływ to, że od 2000 roku w Polsce nie mieliśmy do czynienia z żadnym spektakularnym upadkiem banku. Za sukcesem SKOK-ów zaś stoi ich konsekwentna polityka wizerunkowa, w której kładzie się nacisk na przedstawianie kas jako instytucji nastawionych nie na zarobek, ale na pomoc, przy dodatkowym założeniu, że w 100% opierają się na polskim kapitale.

Z badań KNF wynika, że 40% osób, które powierzyły swoje pieniądze prywatnym firmom nigdy nie interesowało się prawnymi aspektami ich zabezpieczenia. Dotyczy to także 25% deponujących oszczędności w bankach i SKOK-ach.

The following two tabs change content below.