Jest szansa na kredyty walutowe na 100 procent

Od sierpnia wchodzą w życie zapisy rekomendacji T odnośnie udzielania przez banki kredytów walutowych. Jak się okazuje były wcześniej mylnie interpretowane.

Już od kilku miesięcy banki i ich potencjalni klienci analizowali nowe przepisy. Uznano, że kredyty w obcej walucie będą przyznawane jedynie wtedy, kiedy nabywcy mieszkań dysponować będą wkładem własnym. Problemem była jego wysokość, która miała wynieść aż 20 procent wartości nieruchomości. Jak się okazuje rekomendacja nie jest tak restrykcyjna.

Kredyty na 100 procent wcale nie muszą być z rynku wyeliminowane, banki jedynie mogą zaostrzyć zasady ich udzielania. Rekomendacja nie narzuca bowiem minimalnej kwoty wkładu własnego. Banki jego wysokość mogą ustalać samodzielnie – muszą jednak pamiętać o buforze bezpieczeństwa. Zatem jeśli kredytobiorca wykupi dodatkowe ubezpieczenie spłat, bank będzie mógł udzielić wyższej kwoty kredytu.