Kobieta w zarządzie to szybszy wzrost

kobiety w biznesie

Victor1558 (Flickr)

Po raz kolejny potwierdza się reguła, że pod opieką kobiety wszystko rośnie i rozkwita. Wystarczy jedna kobieta w zarządzie, aby firma rozwijała się średnio o 26% szybciej niż przedsiębiorstwo, w którym szefami są wyłącznie mężczyźni.

Walka o równouprawnienie kobiet trwa. Pojawiają się kolejne argumenty za tym, aby panie były traktowane jako pełnowartościowy towar na rynku pracy. Niedawno opublikowany raport sporządzony przez Credit Suisse Research Institute pokazuje, że „słaba płeć” ma bardzo mocne strony i pod niektórymi względami deklasuje męskich rywali.

Badania dotyczyły rozwoju firm, w których zarządach zasiadały kobiety. Okazało się, że wystarczyła obecność jednej pani w organie decyzyjnym, aby firmy osiągały wyższy wzrost (średnio o 26%). Przychody takich przedsiębiorstw wzrastają średnio o 14% rocznie, te zaś zarządzane wyłącznie przez mężczyzn o 10%. Co więcej – współczynnik długu do kapitału w biznesie z kobietami na dyrektorskich stołkach jest o 0,2 punktu procentowego niższy.

Badacze analizujący raport tłumaczą, że na taki efekt składa się szereg cech często posiadanych przez kobiety. Są one mniej skłonne do ryzyka (stąd mniejsze zadłużenie zarządzanych przez nie firm), poza tym cechują się większą empatią, co korzystnie wpływa nie tylko na negocjacje z klientem, ale też na pracowników firmy (są oni chociażby lepiej zmotywowani).

Sytuacja Polek w biznesie na tle świata nie jest zła – w rodzimych firmach 30% kadry zarządzającej stanowią panie, podczas gdy globalna średnia to 21%.

[źródło informacji: gazetaprawna.pl]

The following two tabs change content below.