MFW: w 2013 koniec kryzysu

Glob

Według ekspertów z MFW ten rok będzie trudny dla wielu krajów strefy euro, jednak w 2013 nastąpi zdecydowana poprawa. Spodziewane ożywienie we wszystkich gospodarkach przełoży się na globalny wzrost PKB na poziomie 4,1%.

Najnowszy raport Global Economic Outlook zawiera prognozy, zgodnie z którymi gospodarka strefy euro w tym roku skurczy się o 0,3%, przy czym Polska zanotuje wzrost PKB 2,6%. Recesji unikną także Niemcy (+0,6%) i Francja (+0,5%). Skurczą się gospodarki aż siedmiu krajów, w tym Grecji (-4,7%), Portugalii (-3,3%), Włoch (-1,9%) i Hiszpanii(-1,8%). Przełoży się to na wzrost bezrobocia w strefie z 10,1% w 2011 na 10,9% w 2012.

Spowolni również rozwój rynków wschodzących, będących jednym z głównych motorów globalnej gospodarki. W Chinach będzie to wzrost mniejszy o jeden punkt procentowy (z 9,2% na 8,2%), a w Indiach o 0,3% (z 7,2 na 6,9%). Brazylia będzie się rozwijała w tempie 3%. Jednak w 2013 gospodarki tych krajów przyspieszą.

Według raportu MFW w 2013 roku w Polsce możemy się spodziewać wzrostu gospodarczego na poziomie 3,2%.

[źródło: wyborcza.pl]

The following two tabs change content below.