Okres przejściowy na VAT na książki

Zwiększenie stawki VAT na książki może mieć złe konsekwencje dla czytelnictwa w Polsce. Nic dziwnego, że o swoje interesy martwią się również wydawcy. Spadek czytelnictwa oznacza spadek ich zysków.

Dlatego tak ważne dla nich są postanowienia dotyczące wprowadzenia okresu przejściowego po wprowadzeniu 5-procentowej stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. Ostateczna decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła, ale być może wydawcom uda się przeforsować swoje rozwiązanie.

Wiadomo na pewno, że okres przejściowy ustanowiono na cztery miesiące. Oznacza to, że do 30 kwietnia 2011 roku część książek sprzedawana będzie po starej cenie, czyli w ich przypadku obowiązywać będzie jeszcze zerowa stawka VAT. Teraz pozostaje tylko ustalić, jakie książki obejmie okres przejściowy. W tym celu 9 grudnia 2011 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów i przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Obie strony przedstawiły swoje rozwiązania. Resort Finansów zaproponował, by okresem przejściowym zostały objęte wszystkie publikacje, które weszły do dystrybucji przed 31 grudnia 2010 roku. Dla wydawców takie rozwiązanie jest wyjątkowo niekorzystne, ponieważ do tego czasu tylko mała część ich zasobów trafi do sprzedaży. Stąd wnioskowali oni, by resort przychylił się do rozwiązania, które pozwalałoby na opuszczenie składki na książki, które do 1 stycznia 2011 roku znalazły się w inwentaryzacji wydawców. Dzięki temu wydawcy mieliby większe szanse na sprzedaż książek na preferencyjnych warunkach, a czytelnicy do końca kwietnia mogliby jeszcze skorzystać z dobrej oferty.

Według wydawców pomysł ma szansę na realizację. To czy zostanie zaakceptowany okaże się 14-15 grudnia. Jeśli tak by się stało do 30 kwietnia wiele książek można będzie zdobyć po starych cenach. Po zakończeniu okresu przejściowego wszystkie książki zostaną objęte 5-procentowym VAT-em.