Mali przedsiębiorscy wolni od odsetek

Kredyt można zaciągnąć nie tylko w banku. Kredyt i to bez odsetek można dostać od Urzędu Skarbowego.

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą można ubiegać się o kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców. Uzyskanie go oznacza, że przez rok firma nie musi płacić podatku, ani składać deklaracji, a rozliczając się później z pożyczki może zwrócić ją bez odsetek.Pod pojęciem „mali przedsiębiorcy” należy rozumieć firmy, które zatrudniają maksymalnie 50 osób lub mają roczny obrót netto nie większy niż równowartość 10 mln euro.

Warunki umowy kredytowej z fiskusem są jasne: musi to być nasza pierwsza działalność gospodarcza, działająca przez przynajmniej 10 miesięcy w roku, w którym została zarejestrowana. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca rozpoczął działalność w lutym tego roku, nie musiałby płacić zaliczek od stycznia 2011 roku. Z kolei jeśli zarejestrował firmę dopiero w marcu lub później, fiskus skredytuje go dopiero w 2012 roku.

Należy jednak liczyć się z tym, że finansowe przywileje łatwo stracić, jeśli np. firma nie utrzyma się na rynku przez 5 lat, zmniejszy zatrudnienie więcej niż o 10 proc. (nawet w jednym miesiącu), bądź dopuściła do powstania zaległości podatkowych lub nie będzie opłacała składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.