Parabanki będą surowiej karane?

pożyczka

Polacy są coraz mniej ufni w stosunku do parabanków. Kilka afer z tego rodzaju instytucjami w roli głównej wystarczyło, by skutecznie nadwyrężyć ich zaufanie. Nie oznacza to jednak, że zmieniły one zasady swojego działania, czy uczciwiej traktują swoich klientów. Już niebawem może się to jednak zmienić, a wszystko to dzięki resortowi finansów, który planuje wprowadzenie znacznie surowszych kar dla parabanków.

Zmiany mają być wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o nadzorze bankowym oraz kilku innych ustaw. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami najwyższa kara grożąca osobom, które prowadzą nielegalną działalność bankową to 3 lata więzienia i 5 mln zł grzywny. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, maksymalna kara wzrośnie do 5 lat więzienia i 10 mln zł grzywny. Kolejnym krokiem ku poprawieniu sytuacji osób zaciągających pożyczki i lokujących swoje oszczędności w instytucjach pozabankowych ma być zwiększenie zakresu kompetencji Komisji Nadzoru Bankowego. Zyskałaby ona między innymi prawo do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do instytucji podejrzanych o prowadzenie nielegalnej działalności bankowej. Obecnie komisja nie posiada takich uprawnień. W związku z tym zawiadomienia zgłaszane do prokuratury w związku z podejrzeniami, że dany podmiot nie działa zgodnie z prawem są niepełne.

Ponadto resort finansów dąży do utworzenia listy legalnie działających firm udzielających pożyczek. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł zweryfikować wiarygodność konkretnej firmy, zanim zdecyduje się zaciągnąć w niej kredyt, co z pewnością okaże się bardzo pomocne. Rynek kredytów byłby bardziej transparenty, a działalność legalnych firm stałaby się bardziej uporządkowana. Do tej pory tego rodzaju lista nie funkcjonowała, przez co przy wyborze firmy pożyczkowej musieliśmy kierować się przede wszystkim własnym wyczuciem i intuicją. Często zdarzało się, że nawet legalnie działające firmy wprowadzały nieracjonalnie wysokie odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu, czy nakładało bardzo wysokie koszty pożyczki na klientów. Ministerstwo chce zmienić i to. W planach jest wprowadzenie limitów maksymalnej wysokości odsetek i kosztów, co stanowiłoby kolejne bardzo cenne zabezpieczenie dla kredytobiorców.

Działania Ministerstwa Finansów są echem raportu opracowanego przez Komitet Stabilności Finansowej w oparciu o analizę działalności najbardziej znanego nieuczciwego parabanku – Amber Gold.