Polacy nie chcą pracować?

pracownicy

Vase Petrovski, flickr

Odsetek pracujących obywateli naszego kraju jest stanowczo za niski! Okazuje się, że pod tym względem jesteśmy jednym ze słabszych krajów na naszym kontynencie. Według wyliczeń, w grupie osób mających od 20 do 64 lat pracuje w Polsce tylko 64,7%. Jest to wynik gorszy od średniej wyliczonej dla strefy euro oraz dla całej Unii Europejskiej. Dokładniejsze dane wskazują, że w Eurolandzie pracuje 69,4% ludzi w wieku produkcyjnym, natomiast w całej Wspólnocie jest to 68,4%. Pocieszeniem może być fakt, że na przestrzeni całej ostatniej dekady poprawiliśmy nasz rezultat o 7,7%. Jeszcze w 2004 r. pracowało u nas tylko 57% obywateli w będących w wieku produkcyjnym. Według szczegółowych danych, w naszym kraju zatrudnionych jest 15,7 miliona osób. Od 2004 r. liczba ta zwiększyła się o 1,7 miliona.

Dane obejmujące Unię Europejską oraz strefę euro wskazują dodatkowo, że zdecydowanie bardziej chętni do podejmowania pracy są mężczyźni. Na przestrzeni 10 lat odsetek zatrudnionych panów w Eurolandzie zwiększył się o 9,1%. O ile jeszcze w 2004r. było to 62,9%, to już w roku bieżącym wyliczono, że aktywnych zawodowo jest 72% przedstawicieli płci męskiej. W przypadku kobiet ta zwyżka była wyraźnie niższa, bo w ciągu dekady wyniosła 5,7%, rosnąc z poziomu 51,8% do 57,5%.

Jeszcze wyższy jest odsetek pracujących mężczyzn w całej Unii Europejskiej. Jak wyliczają specjaliści, w bieżącym roku stanowili oni 74,5% spośród wszystkich panów we wspomnianej grupie wiekowej. Jeżeli natomiast chodzi o kobiety, to odsetek ten wynosi 62,3%. Osobno obliczono też udział zatrudnionych w krajach tzw. starej Unii. Pracujący mężczyźni stanowili tam 75,3% spośród wszystkich reprezentantów swojej płci, a wśród kobiet odsetek ten wynosił 63,4%.

Gorsza sytuacja panuje w najstarszej grupie wiekowej spośród wszystkich badanych Europejczyków. Biorąc pod uwagę osoby w wieku 55-64 lata, można wyliczyć, że w Polsce pracuje zaledwie 38,7% obywateli należących do tej grupy. W Unii Europejskiej jest ich nieco więcej, bo 48,8%, natomiast w krajach starej UE stanowią 50,9% spośród osób w tym przedziale wiekowym.

Aktualne dane dotyczące poziomu zatrudnienia w Polsce są dość kiepskie w porównaniu do tych odnotowywanych w pozostałych krajach unijnych, jednak eksperci zwracają uwagę na fakt, iż zatrudnienie bezustannie wzrasta. Co więcej, polscy politycy są niemal pewni, że do 2020 r. odsetek pracujących obywateli sięgnie 75%.

The following two tabs change content below.