Starzenie się społeczeństw – ONZ apeluje o opiekę

starzenie się społeczeństw

Rynarzewski (Flickr)

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) opublikował raport dotyczący starzenia się społeczeństw. Jest to problem na skalę globalną, coraz bardziej nasilający się – w 2050 20% światowej populacji będą stanowiły osoby po sześćdziesiątce.

Postęp medycyny i rosnący dobrobyt robią swoje – żyjemy coraz dłużej. O ile na poziomie jednostki jest to powód do radości, o tyle w wymiarze społecznym i ekonomicznym może stanowić problem. Obecnie nie jesteśmy przygotowani na zapewnienie godnej starości takiej ilości seniorów.

Według raportu, obecnie już jedna na dziewięć osób ma 60 lub więcej lat (810 milionów ludzi na całym świecie). Do 2050 udział seniorów w społeczeństwie drastycznie wzrośnie – powyżej 60 będzie miała jedna na pięć osób (ponad 2 miliardy). Co interesujące, starzenie się społeczeństw nie jest problemem tylko krajów wysoko rozwiniętych. W 2050 80% wszystkich seniorów świata będzie mieszkało w krajach rozwijających się.

Autorzy raportu apelują o podjęcie działań mających na celu podniesienie standardu opieki nad seniorami. Wskazuje się na konieczność zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i socjalnych oraz zapewnienie stabilnych, wystarczająco wysokich zarobków. Kwestia dochodów seniorów jest niezwykle istotna, jako że duża część osób w wieku produkcyjnym żyje w ubóstwie, szczególnie w krajach rozwijających się.

Starzenie się społeczeństw wymaga także poważnych zmian na rynku usług medycznych. Problemem stanie się chociażby wzrastająca liczba osób cierpiących na demencję starczą – w 2010 było ich 35,5 miliona i co roku przybywa kolejne 7,7 mln.

[źródło informacji: wp.pl]

The following two tabs change content below.