Telepraca – efektywna forma zatrudnienia

Telepraca jest bardzo efektywną formą zatrudnienia. Traci jednak na tym, że przez szukających pracy jest często kojarzona z call center, a firmy nie mogą pozbyć się chęci kontrolowania pracowników.

Telepraca to nic innego jak praca na odległość. Forma zatrudnienia może być różna, tak jak w przypadku pracy stacjonarnej. W grę wchodzi umowa o pracę, umowa zlecienie i umowa o dzieło. Mimo wielu obustronnych zalet w Polsce na takich zasadach pracuje zaledwie 2 proc. zatrudnionych, a nowe oferty pojawiają się sporadycznie.

Telepraca znana jest w polsce od lat dziewięćdziesiątych. W związku z tym zawód telepracownika jest uregulowany przez polskie prawo. Dzięki temu pracownicy wykonujący swoje obowiązki zawodowe na odległość mają takie same prawa i przywileje jak ci, którzy pracują w siedzibie firmy. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni sprzęt umożliwiający telepracownikowi prowadzenie zleconych zadań.

Praca zdalna to doskonałe rozwiązanie dla młodych matek, osób niepełnosprawnych czy studentów. Nie wymaga ona 8 godzin spędzonych w biurze. Cały czas pracuje się z domu, a efekty swoich działań na bieżąco przesyła się za pomocą internetu. To jednak wymaga wyjątkowego zdyscyplinowania, dobrej organizacji  i odpowiedniej motywacji.