Zawody odporne na kryzys

praca w call center

vlima.com (Flickr)

Polski oddział serwisu Monster sporządził raport, z którego wynika, że nawet w czasach kryzysu niektóre branże trzymają się mocno. Związani z nimi specjaliści nie narzekają na brak pracy.

Analiza internetowych ogłoszeń o pracę ujawnia, że ilość ofert pracy w IT, usługach oraz księgowości i finansach rośnie. Rosnące zainteresowanie specjalistami z tych branż to zjawisko o charakterze trwałym. Nieźle też wygląda sytuacja w handlu, chociaż tutaj nie odnotowano wzrostu, a jedynie utrzymanie poprzedniego poziomu popytu na fachowców.

Znalezienie pracy jest najłatwiejszym zadaniem dla informatyków. Z wszystkich ogłoszeń opublikowanych na monsterpolska.pl w drugim półroczu 2012 roku, aż 46% dotyczyło branży IT. Oferty były kierowane do osób z różnym doświadczeniem, w tym do kierowników (6%), przy czym najczęściej pracodawcy poszukiwali programistów i inżynierów (68%). Oprócz doświadczenia istotnym kryterium jest znajomość języków obcych.

O pracę nie jest też trudno w finansach i księgowości. Autorzy raportu karierę w tej branży uważają za jedną z bardziej stabilnych. Oferty dla specjalistów z tego zakresu stanowiły ok. 11% wszystkich ogłoszeń z omawianego okresu, przy czym największym zainteresowaniem cieszyli się księgowi.

Pod względem ilości ofert, branża usług dla biznesu zajęła 4 miejsce (wyprzedza ja handel), jednak dynamika rozwoju stawia ją na czołowej pozycji. Aż 72% stanowisk z tego sektora zarezerwowanych było dla specjalistów ds. obsługi klienta.

The following two tabs change content below.