Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych

Powraca temat emerytur. Tym razem w kwestii Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ministerstwo Pracy przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych.

Obecnie pracujący, którzy urodzili się po 1968 roku muszą wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny i co miesiąc przekazywać do niego 7,3 proc. swojej pensji, zaś do ZUS-u 12,2 proc.

Nowelizacja ustawy przewiduje obniżenie składki do OFE do 3 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo kobietom powyżej 55 roku życia i mężczyznom powyżej 60 roku życia daje możliwość wypisania się z OFE i przekazanie zgromadzonych środków do ZUS.

Do tej pory przepisy stanowią jasno, że pieniądze zgromadzone w OFE są zamrożone. Nowa ustawa miałaby to zmienić. Możliwa byłaby jednorazowa wypłata, jeśli kwota składek zgromadzonych przez ZUS pozwalałaby na wypłatę miesięcznej emerytury nie niższej niż dwukrotność najniższej emerytury.