Budżet Unii większy o prawie 4 mld euro

Unia Europejska

tristam sparks, flickr

Choć każdy budżet unijny jest sporządzany przez doświadczonych analityków z zachowaniem największej dokładności, to jednak w tym roku konieczne było wprowadzenie dwóch poprawek. Do drugiej z nich doszło pod koniec października. Przedostatniego dnia poprzedniego miesiąca kraje członkowskie wyraziły zgodę na zwiększenie budżetu UE o kolejnych 3,9 miliarda euro. Te dodatkowe środki przeznaczone mają zostać na uregulowanie zaległości, na które wcześniej nie wystarczyło funduszy.

To już drugi raz w tym roku, kiedy okazało się, że nie ma szans na to, by środki określone w pierwotnym planie budżetowym rzeczywiście wystarczyły na pokrycie wszystkich wydatków Wspólnoty Europejskiej. Pierwsze zmiany do tegorocznego budżetu zostały wprowadzone jeszcze przed wakacjami. Wtedy ustalono, że budżet powinien być większy o 7,3 miliarda euro. W porównaniu do podstawowej wersji planu budżetowego, został on zwiększony łącznie o 11,2 miliarda euro. Politycy zapewniają, że dzięki temu wystarczy środków na wszystkie niezbędne wydatki.

Decyzja o zwiększeniu budżetu na bieżący rok była szczególnie istotna nie tylko z uwagi na potrzebę uregulowania zaległych płatności. Chodziło także o ustalenie długoterminowego budżetu na lata 2014-2020. Gdyby nie rozwiązano aktualnych problemów finansowych, Parlament Europejski nie zaakceptowałby projektu na następnych 7 lat. Ponadto, kraje musiały dojść do kompromisu w sprawie przekazania środków na zwalczenie skutków klęsk żywiołowych, do których doszło w tym roku. Ustalono, że UE przeznaczy 400 milionów na uporanie się ze szkodami, jakie pojawiły się w związku z suszą w Rumunii oraz powodziami w Niemczech, Czechach oraz Austrii.

Zwiększenie budżetu unijnego na 2013 r. nie było jednogłośne. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziały się Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Holandia oraz Finlandia. Dodatkowo, Brytyjczycy nie zgadzali się również na wygospodarowanie funduszy potrzebnych do walki ze skutkami susz i powodzi. Jeśli chodzi o głosowanie PE nad projektem budżetowym na lata 2014-2020, to najprawdopodobniej odbędzie się ono 18 listopada. W obliczu dwukrotnego zwiększenia budżetu w tym roku, można się spodziewać, że także projekt długoterminowy ulegnie kilkukrotnym modyfikacjom. Będą one zależne od kondycji gospodarczej, w jakiej znajdą się kraje członkowskie.