Dobre perspektywy dla polskiego eksportu

Rośnie polski eksport

Według raportu Global Connections, sporządzonego przez Delta Economics na zlecenie HSBC, w ciągu najbliższych 15 lat polski eksport wzrośnie o 119%.

Ten sam raport mówi o globalnym wzroście wymiany handlowej na poziomie 87,8%. Prognozy dla Polski są więc bardzo optymistyczne i ustawiają nas na pozycji lidera pod względem wzrostu eksportu. Jeśli chodzi o wzrost importu, uplasujemy się na 6. miejscu.

Mimo obecnej trudnej sytuacji gospodarczej, raport Delta Economics jest optymistyczny. Przewiduje, iż najbliższe lata będą się cechowały małą dynamiką wzrostu wymiany handlowej, jednak później ma nastąpić poprawa. Co interesujące, motorami rozwoju będą rynki wschodzące, których dynamika zmieni obecny układ sił. Rynki krajów rozwiniętych czeka okres stagnacji.

Polski eksport w długiej perspektywie odnotuje duży wzrost, mimo że mogą się pojawić przejściowe, krótkotrwałe wahnięcia. Naszą siłą będzie wciąż rosnąca na świecie renoma rodzimych produktów, które są postrzegane jako wysokie jakościowo, a jednocześnie niedrogie. Na korzyść będzie działał także fakt, iż już teraz jesteśmy ważnym punktem na szlaku handlowym między krajami Azji i Europy. Rola ta może się umocnić za sprawą tego, że Chiny coraz częściej deklarują chęć zacieśnienia więzi gospodarczych z naszym krajem. Dzięki temu Polska może stać się bramą do Europy dla tej potężnej gospodarki.

Siłę naszego eksportu głównie będą budowały następujące branże: motoryzacja, komputery, sprzęt AGD i RTV oraz farmaceutyka. Numerem jeden wśród importowanych towarów jest i będzie ropa naftowa.

[źródło: inwestycje.pl]

The following two tabs change content below.