Dziecko w szkole to spory wydatek

Posłanie dziecka do szkoły wiąże się z dużym wydatkiem, przekonał się o tym każdy, kto w tym roku musiał zainwestować w pomoce szkolne. CBOS sprawdziło, ile kosztowała nas wyprawka dla dziecka.

Centrum Badania Opinii Społecznej ustaliło, że średnio we wrześniu na jedno dziecko wydaliśmy ok. 650 zł. W cenie zawarły się wydatki na pomoce dydaktyczne, podręczniki, strój gimnastyczny, składki na ubezpieczenie, czyli podstawowe potrzeby związane z posłaniem dziecka do szkoły. Oczywiście osoby, które posiadają tylko jedno dziecko mogły sobie pozwolić na większą sumę, jednak rodziny wielodzietne często musiały znacznie ograniczyć tę sumę.

Jak wynika z badań w tym roku wydatki szkolne pochłonęły więcej pieniędzy niż jeszcze w ubiegłym roku. Blisko połowa ankietowanych rodziców (47 proc.) przyznała, że rozpoczęcie roku szkolnego wymogło wydatki wyższe niż 800 zł – 13 proc. z nich przeznaczyło na ten cel ok. 1500 zł. Mniej niż 5 proc. badanych wydało zaledwie 300 zł.

Poza tymi kosztami, rodzice co miesiąc ponoszą kolejne wydatki. Wielu z nich  (39 proc.) opłaca dzieciom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: naukę języków obcych, zajęcia sportowe, kółka artystyczne czy kursy przygotowawcze.