Erasmus zwiększa szanse na studia zagraniczne

Erasmus to unijny program edukacyjny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W roku akademickim 2008/2009 liczba wyjazdów na studia była rekordowo wysoka.

Nigdy wcześniej, a program działa od 1987 roku, tak duża liczba studentów nie otrzymała stypendiów na studia lub staż za granicą. Unia Europejska dofinansowała wyjazdy aż 200 000 studentów uczelni wyższych, czyli o 8,7  proc. więcej w stosunku do roku poprzedzającego. Dodatkowo za pieniądze unijne w 2009 roku ponad 36 000 pracowników uniwersytetów i innych szkół wyższych wyjechało za granicę, by zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności pracy z młodymi ludźmi. W programie Erasmus bierze udział 31 krajów Europy.

Tak okazała liczba stypendystów jest wynikiem zmian w budżecie europejskim 2008/2009. Środki na studia i staże oraz inne działania wspierające mobilność zwiększyły się aż o 12%. Jednocześnie zwiększyła się też suma przyznawanego stypendium z 255 euro do 272 euro.