Interpretacja okresu przejściowego na książki

22 grudnia ministerstwo finansów wydało rozporządzenie na temat okresu przejściowego na książki. Stanowiło ono kompromis między resortem, a wydawcami. Po 1 stycznia pojawiły się jednak kłopoty.

Na mocy porozumienia ustalono, że okres przejściowy, w którym zerowa stawka podatku VAT obowiązywałaby do końca kwietnia 2011 roku na książki przed 1 stycznia wpisane do inwentaryzacji wydawców. Reguła wydaje się jasna, jednak już po nowym roku rynek wydawniczy zamarł. Przyczyną była różna interpretacja nowych przepisów. Okazało się, że ministerstwo i wydawcy zapisy rozumieją nieco inaczej.

Niezgodność pojawiła się odnośnie dystrybucji. Wydawcy mogli sprzedawać książki z zerową stawką VAT, jednak już hurtownicy i księgarze musieli narzucać VAT w wysokości 5%, czytelnicy więc i tak ostatecznie otrzymywali droższy produkt. Wydawcy, którzy spodziewali się obniżki na wszystkich etapach dystrybucji, uznali więc, że ministerstwo wprowadziło ich w błąd.

Ostatecznie jednak przychyliło się do interpretacji wydawców. 11 stycznia 2011 roku na stronie internetowej ministerstwa finansów pojawiło się stosowne wyjaśnienie. Na stronie czytamy:

Pojęcie „przekazanie do dystrybucji” jest pojęciem szerokim, przy czym na gruncie podatku
VAT istotnym jest, aby nastąpiło fizyczne wydanie towaru, które ma prowadzić w efekcie do
jego dostawy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), tzn. do przeniesienia prawa do rozporządzania
nim jak właściciel.
W pojęciu tym zawarte może być również wydanie książek wytworzonych przez drukarnie,
jeżeli wydanie to ma prowadzić w efekcie do przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak
właściciel.
Jeżeli zatem książki wytworzone przez drukarnie w 2010 r. zostały fizycznie wydane przed
dniem 1 stycznia 2011 r. i wydanie to wiąże się z dostawą tych książek to na dalszych etapach
obrotu (dystrybucji) książki te mogą korzystać do dnia 30 kwietnia 2011 r. z opodatkowania
preferencyjną stawką 0 % (przy właściwym udokumentowaniu tych okoliczności).