Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Magisterka na zmówienie firmy

Bez względu na to, w jakim stopniu studenci przykładają się do napisania pracy magisterskiej i jak one są ambitne, ostatecznie wszystkie lądują w uniwersyteckim magazynie zbierając kurz.

To marnowanie potencjału studentów, którzy w trakcie pracy nad magisterką zajmują się badaniami, prowadzą ankiety, analizują i wdrażają się w temat. Swoje zagadnienia znają od podszewki, są specjalistami. Prace magisterskie zazwyczaj bronią na oceny bardzo dobre. Po czym odkładają zdobyty dyplom do szuflady i toczą prawdziwe boje na rynku pracy. Mają szczęście, jeśli uda im się znaleźć zatrudnienie spójne z kierunkiem ukończonych studiów.

Dramat tego zjawiska coraz częściej zauważają firmy poszukujące pracowników i same uczelnie. Stąd też wiele z nich podpisuje umowy mające pomóc zarówno studentom, jak i przedsiębiorcom. Takie programy powstały już na Politechnice Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Opolskim.

Partnerstwo uczelni i firm polega na tym, że studenci mają możliwość napisania pracy magisterskiej na zlecenie konkretnej firmy. Zazwyczaj jest to dokładne opracowanie merytoryczne jakiegoś projektu lub przeprowadzenie badań konsumenckich. Student decydujący się na współpracę z przedsiębiorcą ma do dyspozycji jego laboratoria, dane statystyczne. Mogą skorzystać także z pomocy specjalistów zatrudnionych w firmie.

Wszelkie wątpliwości studenci mogą konsultować z dwoma promotorami. Pierwszym – profesorem wyznaczonym przez uczelnię, a drugim – fachowcem z przedsiębiorstwa. Jeśli student się sprawdzi, zapewni sobie start w życiu zawodowym. Konsekwencją wysokiej obrony pracy magisterskiej jest bowiem gwarancja zatrudnienia w danej firmie.