Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Rząd chce, aby od 1 października 2011 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Projekt ma pozytywną opinię sejmowej podkomisji ds. szkolnictwa wyższego.

Jedną z podstawowych zmian, które zostaną wprowadzone, jest likwidacja stanowisk docentów. Przeciwnicy tej decyzji argumentowali, że istnienie tego, ostatniego już, stopnia czysto dydaktycznego pozwalało docenić osoby, które są dobrymi pedagogami, choć może nie mają imponujących osiągnięć na polu naukowym. Minister w odpowiedzi wskazał na fakt, iż nowe przepisy otworzą uczelnie na młodych pracowników, ponieważ docentura często służyła zatrudnianiu osób, które nie rozwijają się naukowo.

Zaakceptowano również zapis, zgodnie z którym do tzw. minimum kadrowego (minimum określonych wykładowców niezbędne do otworzenia nowego kierunku) daną osobę będzie mogła wliczyć tylko jedna uczelnia. Zgodnie z tym pracownicy będą musieli składać rektorowi oświadczenia, która uczelnia jest ich pierwszym miejscem zatrudnienia (tam będą wliczani do minimum). Zmianie ulegną też przepisy regulujące zatrudnianie doktorów na stanowisku profesora. Będzie to możliwe wobec osób bez habilitacji, o ile zgodę na to wyda Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Inną furtką będzie pięcioletni staż na samodzielnym stanowisku naukowym za granicą.

Istotne modyfikacje wprowadzono również, aby walczyć z nepotyzmem. Osoby blisko spokrewnione lub spowinowacone nie będą mogły być zatrudnione na stanowiskach, między którymi istnieje zależność służbowa.

The following two tabs change content below.