Od 2012 szkoły będą łączone

Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad udoskonaleniem systemu kształcenia. Według MEN dobrym pomysłem będzie łącznie szkół.

Obecnie łączenie szkół jest dopuszczalne, jeśli odbywa się ono w zakresie szkół różnego typu, np. gimnazjów i liceów. Nowe założenia nowelizacji ustawy o sytemie oświaty przewidują łączenie szkół tego samego typu. Miałoby to udoskonalić kompleksową opiekę nad uczniami oraz usprawnić system zarządzania placówkami.

Minister Hall twierdzi, że tworzenie jednej szkoły z kilku mniejszych nie ma znaczenia, jeśli chodzi o poziom ksztalcenia. Główną przyczyna takiego posunięcia jest chęć zapewnienia uczniom profesjonalnej, wykwalifikowanej opieki psychologicznej i pedagogicznej. Większe szkoły miałyby możliwość zatrudniania specjalistów, których brakuje w mniejszych palcówkach. Przez to często problemy uczniów nie są diagnozowane, a pomoc nie przychodzi w porę lub w ogóle jej brak. Dzięki takiemu rozwiązaniu podejście do ucznia byłoby bardziej zindywidualizowane.

Oprócz psychologów i pedagogów szkolnych dyrektorzy szkół mogliby zatrudnić koordynatorów, którzy pomagaliby uczniom podjąć decyzję odnośnie ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Większa świadomość młodych ludzi pomogłaby im pewnie wejść w dorosłe życie.

Nowe założenia do ustawy usprawniają równiez sam proces zarządzania placówkami oświatowymi, a także sposób ich finansowania. Ministerstwo uspokaja, że zespoły szkół nie doprowadzą do zamknięcia mniejszych, samodzielnych placówek.