Odkryto kolejne złoża gazu w Polsce!

Gaz jest wyjątkowo cennym surowcem. Do tej pory Polska była uzależniona od jego importu z innych krajów. Teraz wszystko może się zmienić.

Czy sytuacja rzeczywiście się odwróci i staniemy się eksporterem gazu? To mają wyjaśnić wstępne wyniki poszukiwań, które będą znane już w październiku. Kolejne bardziej precyzyjne informacje poznamy po próbnych odwiertach w przyszłym roku.

Wszystko wymaga czasu, ponieważ do odwiertów potrzebujemy pomocy zagranicznych, doświadczonych ekspertów oraz ich specjalistycznego sprzętu.

Nadzieje na wydobywanie gazu w Polsce rozbudziło najnowsze odkrycie. Kolejne złoża gazu łupkowego odnaleziono na Lubelszczyźnie. Już od dawna mówiło się o polskich zasobach gazu, nie wiadomo jednak, jaki jest ich potencjał.