Płaca minimalna w 2016 o 100 zł wyższa?

Bezrobocie skazuje na niższe wynagrodzenie

Z zapowiedzi premier Ewy Kopacz wynika, że rząd podniesie płacę minimalną o 100 zł. Od 1 stycznia 2016 r. miałaby ona wynosić 1850 zł brutto. Dla pracowników byłoby to ok. 70 zł więcej, a dla firm oznaczałoby wyższy koszt zatrudnienia.

Jak co roku, rząd planuje podniesienie płacy minimalnej. Według dotychczasowych zapowiedzi premier Ewy Kopacz, najniższa możliwa płaca miesięczna miałaby wzrosnąć o 100zł i wynosiłaby 1850 zł brutto. Wynagrodzenie w ujęciu netto sięgałoby ok. 1355 zł, czyli pracownik otrzymywałby wypłatę wyższą o ok. 70zł. Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych, taka podwyżka jest wciąż zbyt niska i nie celuje w realne potrzeby polskich pracowników.

Zmianę odczuliby także pracodawcy, ponieważ wzrosłyby stawki wszystkich ubezpieczeń, jakie firma musi płacić za zatrudnienie podwładnego. Z tego względu jednostki reprezentujące polskich pracodawców sprzeciwiają się podniesieniu najniższej płacy aż o 100 zł. O ile wzrosną stawki składek, że przedsiębiorstwa tak obawiają się zmian?

Każda składka na ubezpieczenie naliczana jest w oparciu o jednakową podstawę, która w 2016 r. wyniosłaby 555 zł. W związku z tym, składka na ubezpieczenie emerytalne wzrosłaby do poziomu 108,34 zł, ponieważ wynosi ona 19,52% wspomnianej sumy bazowej. Niższa byłaby natomiast składka na ubezpieczenie rentowe, które stanowi 8,00% podstawy. Oznacza to, że od nowego roku wynosiłoby ono 44,40 zł. Zdecydowanie mniej pracodawca odciąga z wypłaty na rzecz składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. W pierwszym przypadku jest to 2,45% podstawy, czyli przy płacy minimalnej na poziomie 1850 zł, byłoby to 13,60 zł. Druga składka to jedynie 1,8% podstawy, co dałoby zaledwie 9,99 zł. Ogólna suma wydatków miesięcznych na składki za 1 pracownika wynosiłaby 176,33 zł. Obecnie jest to 166,79 zł.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono naliczane w zupełnie inny sposób. Pod uwagę bierze się tu nie płacę minimalną, a średnie wynagrodzenie wypłacane w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale roku. Liczy się je wraz z wypłatami z zysku. Podstawą do wyliczeń jest 75% średniej pensji, a stawka samej składki stanowi 9% tej sumy. Jeżeli rząd zrealizuje swoje plany i podniesie płacę minimalną do 1850 zł, to miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła w przyszłym roku ok. 295zł wobec obowiązującej obecnie stawki 279,41 zł.