Resort pracy zapowiada zmiany dot. pracy tymczasowej

pracownicy

Vase Petrovski, flickr

Ministerstwo Pracy chce wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej. Mają one w większym stopniu chronić osoby zatrudniane w ramach tego typu umów, lepiej egzekwując od pracodawców przestrzeganie prawa.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami dotyczącymi przepisów związanych z pracą tymczasową. W miniony czwartek w Sejmie odbyło się nawet posiedzenie komisji ds. kontroli państwowej, podczas której poruszono ten temat. Przy tej okazji wiceminister pracy Radosław Mleczko omówił opcje zmian, jakie jego resort proponuje w tym zakresie.

Wspomniana komisja na początku ubiegłego miesiąca przyjęła uwagi Państwowej Inspekcji Pracy, która na podstawie jednego z raportów wystosowała postulaty skłaniające do zmiany przepisów prawnych. Okazało się, że PIP odkryło szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowej. Jako że ewentualne zmiany będą dotyczyły znacznej grupy osób, pracownicy resortu pracy konsultują swoje propozycje z przedstawicielami związków zawodowych, a także z ekspertami oraz z reprezentantami samych biur pracy.

Jak poinformował wiceminister, obecnie trwają prace nad projektem zmian związanych z umowami terminowymi. Jeśli wszystko pójdzie po myśli polityków, dokument zostanie skierowany do Sejmu już na początku przyszłego roku. Planowane modyfikacje prawne mają zapobiegać sytuacjom, w których agencje pozwalają pracownikowi przez długi czas być zatrudnionym w jednej firmie, mimo że jego umowa podpisywana jest jedynie krótkoterminowo. W takich przypadkach należy zadbać o to, by zatrudniający podpisał z podwładnym umowę o pracę na stałe, a nie regularnie odświeżał tę tymczasową. Zgodnie z aktualnym prawem, umowa tymczasowa może być zawierana na 18 lub 36 miesięcy.

To jednak nie wszystkie zastrzeżenia, jakie PIP miał wobec działalności biur pracy tymczasowej. Urzędnicy zwrócili również uwagę na nieprawidłowości, do jakich dochodzi przy wypłacie pensji oraz innych świadczeń należnych pracownikom tymczasowym. Problemy pojawiały się także w kwestii pisemnych regulacji zawieranych między pracodawcami a agencjami pracy. Inne postulaty są efektem prac związków zawodowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zapowiedział już, że jego związek złoży osobne propozycje zmian.