WWK – jest poprawa koniunktury w gospodarce

poprawa sytuacji gospodarczej

Pod koniec lutego pojawiły się kolejne dane świadczące o poprawie sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) publikowany przez BIEC znalazł się na poziomie 151,7 pkt. To wzrost prawie o 3 pkt na przestrzeni miesiąca.

Należy podkreślić, że odczyt przedstawiony przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych pozwolił nie tylko odrobić wcześniejszą stratę, ale nawet umożliwił wypracowanie nadwyżki w porównaniu do kilku poprzednich wyników.

Spośród 9 składników, które tworzą WWK, 6 rosło, 2 się kurczyły, a 1 pozostał na poziomie takim samym, jak miesiąc wcześniej. Na korzyść indeksu przemawiały, przede wszystkim, odczyty dotyczące ogólnej oceny przedsiębiorców dotyczącej aktualnego stanu rodzimej gospodarki.

Zadowolenie biznesmenów było skutkiem niezłych wyników sprzedaży detalicznej. Więcej sprzedanych towarów to także większe zyski, a rosnące dochody zawsze cieszą właścicieli firm. Poza tym, że rośnie sprzedaż detaliczna, to dodatkowo, od kwietnia ubiegłego roku obserwowany jest regularny wzrost liczby zamówień, co daje przedsiębiorcom duże nadzieje na kontynuację satysfakcjonujących wyników finansowych. Jako że nowe zamówienia prowadzą do ubywania zapasów zalegających w magazynach, także przedsiębiorstwa muszą składać nowe zamówienia na towary, co natomiast stymuluje produkcję przemysłową.

Oprócz tego, na wzrost WWK przełożyły się dane na temat wzrostu zadłużeń polskich gospodarstw domowych. Niskie stopy procentowe skłaniają do zaciągania kredytów konsumpcyjnych, a to oznacza, że rodacy są gotowi do dalszych zakupów podnoszących wyniki sprzedaży detalicznej. Niemniej jednak, nie zabrakło czynników obniżających WWK. Głównym z nich były gorsze niż poprzednio nastroje inwestorów z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Niepokojący był również fakt, że obniżyła się wydajność pracy wykonywanej przez polskich pracowników.

Pomimo tego, że niektóre składowe WWK działają jeszcze na jego niekorzyść, eksperci są przekonani, że w kolejnych miesiącach wyniki indeksu będą ulegały poprawie. Podkreślają przy tym, że choć rzeczywiście był okres, w którym wskazywał on na pogorszenie się sytuacji polskiej gospodarki, to jednak te czasy są już za nami, a w przyszłości ma być już tylko lepiej.

O tym, czy obecny wzrost WWK zostanie utrzymany, zadecydują jednak także wyniki gospodarcze innych krajów, z którymi Polska prowadzi interesy.