Wynagrodzenie minimalne wyższe o 2011 roku

Co roku ustalana jest nowa stawka wynagrodzenia minimalnego brutto. Trójstronna Komisja do spraw Sołeczno-Gospodarczych zadecydowała, że od nowego roku wrośnie ona do 1408 zł brutto.

To podwyżka o ponad 90 zł, bo w tym roku obowiązuje stawka 1317 zł. Nowa kwota najmniejszego wynagrodzenie będzie stanowiła 41 proc. średniej płacy w Polsce. Zmiana jest duża, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku płaca minimalna podniosła się zaledwie o 40 zł w stosunku do 2008 roku. Także wcześniej wzrost nigdy nie był tak duży. Teraz propozycję Komisji muszą tylko zaaprobować premier i minister finansów.

A to martwi już pracodawców. Jeśli faktycznie taka stawka zacznie obowiązywać – po pierwsze może spaść poziom zatrudnienia. Po drugie łącząc tę podwyżkę z podniesieniem stawki VAT może ona zachwiać działalnością przedsiębiorstw, które mają zawarte umowy realizacji zamówień publicznych.