Wreszcie maleje liczba zadłużonych!

Maleje liczba zadłużonych

Chociaż polska gospodarka jeszcze nie wyszła w pełni na prostą, to jednak większość ostatnich danych wskazuje, że sytuacja zdecydowanie się poprawia. Takie wnioski można wysnuć m.in. na podstawie najnowszych informacji dotyczących liczby zadłużonych Polaków. Po analizie danych posiadanych przez Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich okazuje się, że coraz mniej obywateli naszego kraju ma do spłacenia długi. Dodatkowo, zmniejszyła się łączna kwota naszego zadłużenia. Według szczegółowych informacji, jego wartość spadła w ostatnich miesiącach do poziomu 39,03 miliarda złotych. Analitycy podkreślają, że dopiero drugi raz od 6 lat doszło do sytuacji, w której łączna kwota naszych długów skurczyła się.

Bardzo ważną informacją jest także malejąca grupa dłużników. Eksperci zauważają, że od czerwca do września ubyło ok. 10 tysięcy zadłużonych osób. Według specjalistów, wiąże się to głównie z rosnącą odpowiedzialnością. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od kilku lat sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest najlepsza. Obserwowaliśmy duże problemy na rynku pracy, a wielu z nas narzeka na zbyt niskie dochody, dzięki czemu, zaczęliśmy rozsądniej wydawać pieniądze. Jesteśmy ostrożniejsi przy zaciąganiu kredytów, mniej chętnie korzystamy z opcji zakupów ratalnych. To natomiast sprawia, że mniej się zadłużamy. Dodatkowo, coraz lepszy przepływ informacji na temat długów i sprawnie funkcjonujące systemy dłużników powodują, że podejmujemy wzmożone działania, by unikać zadłużeń.

Jeśli chodzi o przeciętnego dłużnika, to jest nim mężczyzna w wieku ok. 30-39 lat. Największe problemy z zaległościami płatniczymi mają mieszkańcy województwa śląskiego. Należy jednak zaznaczyć, że kwoty poszczególnych długów wcale nie są bardzo wysokie. Przykładowo, ponad 7% dłużników ma do spłacenia mniej niż 500 złotych, natomiast wyraźnie ponad połowa zadłużonych Polaków (64%) musi spłacić mniej niż 5 tysięcy złotych. Niemniej jednak, można znaleźć też Polaków posiadających horrendalne długi. Najwięcej do oddania ma mieszkaniec Mazowsza, którego długi przekroczyły już sumę 108 milionów złotych. 10 najbardziej zadłużonych obywateli naszego kraju musi spłacić zawrotną sumę ponad 400 milionów złotych!