Niewielu młodych ludzi zakłada własne firmy

Fundacja Polska Przedsiębiorcza zleciła wykonanie badań na temat działań przedsiębiorczych podejmowanych przez młodych ludzi. Okazuje się, że Polacy mają wiele pomysłów, których nie realizują.

Trudna sytuacja na rynku pracy, brak możliwości zatrudnienia i rosnące bezrobocie to argumenty, które najczęściej przekonują młodych do założenia własnej firmy. Trudności ze znalezieniem pracy motywują  18 proc. ankietowanych, trudna sytuacja gospodarcza skłania 11,5 proc. ankietowanych, łatwość uzyskania kredytu skłoniłaby do założenia firmy 10,5 proc. pytanych a możliwość pozyskania dotacji 7,4 proc.

Mimo że niemało osób deklaruje chęć działania na własny rachunek, w blisko 25 proc. przypadków zniechęcają ich podatki i skomplikowane przepisy.  Duża konkurencja, biurokracja i brak środków finansowych to kolejne sprawy sprawiające najwięcej trudności.

Badania pokazały, jak ważna jest pomoc w zakresie finansowym i merytorycznym dla ludzi, którzy chcą założyć swoją pierwszą, własną firmę. Młodzi przedsiębiorcy nie są świadomi tego, jak i gdzie ubiegać się o dofinansowania. Niezbędne są więc przygotowawcze kursy i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości.